Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την "εθνική εισφορά" που είχαν επιβάλλει οι κομμουνιστές το 1943-44

Τον Απρίλιο του 1944 η λεγόμενη κυβέρνηση του βουνού, η ΠΕΕΑ, πλήρως ελεγχόμενη απ΄τους κομμουνιστές, ανακοίνωσε  τις νομοθετικές της πράξεις. Μία από αυτες ήταν η πράξη 22 που επέβαλλε την λεγόμενη "εθνική εισφορά" (υποχρεωτική εισφορά μέρους της παραγωγής του καθενός στους κομμουνιστές του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ) και παράλληλα τιμωρούσε  τους παραβάτες με μεγάλα πρόστιμα και βαριές ποινές. Η πράξη 22 βρίσκεται καταγεγραμμένη στα "Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης" (εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1981, 2ος τόμος, σελ.71-81).

 Το άρθρο 13 της συγκεκριμένης πράξης έστελνε στο στρατοδικείο αυτούς που δεν δήλωναν το πραγματικό ποσό των προϊόντων τους ή παρέλειπαν να κάνουν δήλωση. Εκεί κινδύνευαν με φυλάκιση μέχρι πέντε χρόνια, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, και σε επιβαρυντικές περιπτπώσεις ακόμα και με την ποινή του θανάτου.

 Το άρθρο 14 της ίδιας πράξης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι "αυτός που αντιδρά ή οπωσδήποτε παρεμποδίζει την εφαρμογή της πράξης αυτής, θεωρείται σαν συνεργαζόμενος με τους κατακτητές  και παραπέμπεται στο στρατοδικείο για να δικαστεί σαν ένοχος εσχάτης προδοσίας"

 Το άρθρο 15 λέει ότι η επιτροπή βεβαίωσης της εισφοράς μπορεί να ζητήσει την συνδρομή "όλων των πολιτών που υποχρεούνται γρήγορα, πρόθυμα και απροφάσιστα να βοπηθήσουν στο έργο της βεβαίωσης, είσπραξης, αποθήκευσης, μεταφοράς και γενικά διαχείρισης της εισφοράς. Η ΕΤΑ (σ.σ: Επιμελητεία Του Αντάρτη) δικαιούται να ζητήσει την χρησιμοποίηση σάκκων, δοχείων κάθε λογής, αποθηκών, μεταφορικών μέσων κτλ και οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται πρόθυμα και απροφάσιστα να θέσουν στην διάθεση της τα πιο πάνω μέσα"
 Όταν δε τα μέλη της επιτροπής βεβαίωσης της εισφοράς "αμελούν ή παραβαίνουν τα καθήκοντά τους αππό ασυνειδησία, έχθρα, φιλία, συγγένεια, συμφέρον ή άλλη αιτία έχουν εκτός από την αστική ευθύνη και ποινική ευθύνη και δικάζονται από το στρατοδικείο. Οι ένοχοι τιμωρούνται με φυλάκιση ίσαμε 5 χρόνια ειρκτή, δεσμά και ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις με θάνατο"

 Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά του καθεστώτος που είχαν επιβάλλει οι κομμουνιστές στις ορεινές περιοχές που ήλεγχαν τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής. Με το έτσι θέλω επέβαλλαν στους χωρικούς να τους δίνουν μέρος της σοδειάς τους. Όποιος δεν συμμορφωνόταν πλήρως με αυτήν την διαταγή, χαρακτηριζόταν ως προδότης και κινδύνευε με εκτέλεση.
Αυτή η αυστηρότητα των ποινών είναι ενδεικτική της "προθυμίας" με την οποία οι χωρικοί έδιναν αυτήν την εθνική εισφορά στους κομμουνιστές.

 Η υπόθεση της "εθνικής εισφοράς" καταδεικνύει ότι η ντε φάκτο εξουσία που είχε εγκαθιδρύσει το ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στο βουνό ήταν ένας στυγνός καταπιεστικός μηχανισμός σταλινικού τύπου όπου κάθε αντιφρονούντας κινδύνευε  ανα πάσα στιγμή με διαπόμπευση και θάνατο.Πηγή:
"ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ" του Άγι Στίνα, σελ.116-8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου