Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Η περίεργη στάση της ελληνικής πλευράς στο ζήτημα της μετεγκατάστασης της κυβέρνησης στην Κύπρο το 1941


   Ένα απ΄τα ενδιαφέροντα διπλωματικά παρασκήνια του Β'Π.Π ήταν και οι συζητήσεις σχετικά με την Κύπρο. Οι περισσότεροι ξέρουμε ότι μετά την κατάρρευση του μετώπου το 1941 η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε απ΄τους Βρετανούς την άδεια να μετεγκατασταθεί στην Κύπρο. Οι Βρετανοί αρνήθηκαν.
 Ο Β.Παπαδάκης στο έργο του "Διπλωματική Ιστορία του ελληνικού πολέμου 1940-1945" δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέμα.
  Η ελληνική πρόταση ήταν η παρακάτω (σελ.189-190):